Хирургия

0 Comments

Модерно оборудваната ни операционна и отличната подготовка на лекарите ни, позволява да извършваме хирургични интервенции в областта на:

  • Мекотъканна хирургия
  • Ортопедия и травматология
  • Очни операции

Работим с последно поколение машина за инхалационна анестезия, снабдена с механична вентилация,мониториг за стриктно следене жизнените показатели на пациентите и използваме най-съвременните и безопасни анестетици, като всеки анестезиологичен план внимателно се съобразява с конкретния пациент.

Преди всяка планова операция на пациента се правят кръвни изследвания.

Обръщаме специално внимание на следоперативния период, като държим особено много на контрола на болката.