Стационар

0 Comments

Клиниката ни разполага с обособен стационар за болнично лечение, следоперативна и интензивна грижа. Стационарът ни е оборудван с просторни и удобни клетки, за да може престоят на пациентите ни да е максимално комфортен. Разполагаме също и с кислороден бокс- за третиране на животни с респираторен дистрес, инфузионни помпи- за точно определяне на скоростта и количеството вляти медикаменти и мониторинг-за следене показателите на критичните пациенти.

Стационарът е с отделен вход (ул. Лермонтов 18) и посещенията се осъществяват през него.

Заради безопасостта на пациентите ни и предотвратяване разпространението на инфекциозни заболявания, в стационара се настаняват само обезпаразитени и ваксинирани животни. Необезпаразитени през последния масец животни се третират с противопаратитен медикамент, а на неваксинираните животни се прави антигенен тест за инфекциозни заболявания