Екзотични животни

Ветеринарна клиника БургасВет  > Услуги >  Екзотични животни
0 Comments

Всеки животински вид е специфичен и има своите индивидуални особености в отглеждането, развитието на заболяванията и тяхното лечение. В екипа ни има специалисти с интереси и задълбочени познания за особеностите на дребните бозайници, влечуги и птици. Освен диагностицирането и лечението на екзотичните пациенти, те могат да ви дадат насоки какъв любимец би бил подходящ за вас, ценни съвети за отглеждането им и изграждане на най-подходяща среда за тях.